web page creator software

Opleidingen kleine blusmiddelen en organisatie evacuatieoefeningen

Vuur is niet alleen zeer nuttig voor de mens. Jaarlijks liggen talloze branden aan de oorsprong van heel wat materiële schade, brandwonden of overlijdens. 

Weet iedereen goed wat te doen bij brand? Deze vraag kan gesteld worden voor de arbeiders, bedienden, directie...
Snel en adequaat ingrijpen bij het begin van een brand is cruciaal. Geeft de brand niet de tijd om zich uit te breiden. 
  • Weet iedereen hoe om te gaan met een blusapparaat?
  • Welk blusapparaat gebruikt men het best?


Door mijn jarenlange ervaring die ik overbreng naar de deelnemers, garandeer ik u dat de eerste handelingen, bij de eerste belangrijke minuten bij het begin van een brand, perfect gaan uitgevoerd worden. Hierdoor kunnen grotere schade en menselijk leed vermeden worden. 

Ook het organiseren van een evacuatieoefening kan perfect uitgevoerd worden in uw bedrijf, eventueel aansluitend op de opleiding 'kleine blusmiddelen'

Niemand neemt risico's bij een brand of een gevaarlijke situatie waarbij de gezondheid van uw werknemers in het gedrang kan komen. 

  • Wie doet wat bij een evacuatie? Duidelijke afspraken en procedures zijn ook hier terug cruciaal. 
  • Weet iedereen waar naar toe bij een evacuatie? Paniek is een slechte raadgever, daarom is begeleiding op dat moment zeer zeker aangewezen. 

Mijn ervaring en deskundigheid bij het opstellen van een evacuatieplan en het uitvoeren van een (jaarlijkse) evacuatieoefening zal er voor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt als het zover komt. ADRES
Dieter Heyerick
Kromme Waters 21
8793 St.-Eloois-VijveCONTACT
info@dieterheyerick.be
0468 / 177 600