web page builder software

EHBO

Iemand valt, verslikt zich hevig of krijgt een hartfalen. Misschien maakte je het al mee: je wilt die persoon helpen, maar weet niet hoe. In levensbedreigende situaties kan de basisopleiding EHBO het verschil maken. 
Na een opleiding EHBO kun je een levensbedreigende medische situatie herkennen en adequate eerste hulp verlenen totdat de gespecialiseerde diensten ter plaatse zijn. 

In de opleiding EHBO leer je: 

  • Brand- en andere huidwonden behandelen
  • Hoe het best te handelen bij bloedingen, shock en vergiftiging
  • Verbandtechnieken
  • Evacuatietechnieken


Reanimatie BLS / AED 

De eerste drie minuten zijn levensbelangrijk bij een hartfalen. Gepast en adequaat ingrijpen is dan prioritair tot de hulpdiensten aanwezig zijn. 

Leid uw personeel op via een basisinitatie 'reanimatie'. Iedereen zal maar al te blij zijn dat er op het moment van een hartfalen iemand aanwezig is die kan ingrijpen. 

Deze opleiding bestaat uit: 

  • Een basisopleiding waarbij het gebruik van een AED of defibrillator geoefend wordt.
  • Ofwel een opfrissing. ADRES
Dieter Heyerick
Kromme Waters 21
8793 St.-Eloois-VijveCONTACT
info@dieterheyerick.be
0468 / 177 600