web site creator

PREVENTIEADVISEUR

Heeft u een preventieadviseur nodig? Tijdelijk of 1 tot 2 dagen per week? 

Ik werk als extern-preventieadviseur, dit steeds freelance. Ik sta de interne preventieadviseur bij of werk zelfstandig; in het kader van indienststelling van machines, algemene arbeidsveiligheid, het maken van risisoanalyses van het bedrijf (als 'vreemde' het bedrijf doorlichten, gevaren die de werknemers niet meer zien detecteren...), opmaken van veiligheidsinstructiekaarten, en nog zoveel andere zaken. 

Ik ben ook gespecialiseerd in het uitvoeren van het nieuwe KB Brand 2014.
Dit is een KB die elk bedrijf (vanaf 1 werknemer) moet uitvoeren. 

Dat wil zeggen dat elk bedrijf - zoals beschreven in art. 5 - de noodzakelijke materiële en organisatorische (algemene) preventiemaatregelen moet nemen om: 
  • een brand te voorkomen
  • de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van alle aanwezige personen te voorzien
  • vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden
  • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken
  • de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken

Hiervoor moet een intern noodplan en bijhorende procedures herbekeken worden, zijnde: 

  • de evacuatieplannen
  • het brandpreventiedossier
  • het interventiedossier
  • de eerste interventiemiddelen
  • de organisatie van de brandbestrijdingsdienst (o.a. het aantal personen, de aard van de opleiding / training, de taken en verantwoordelijkheden...) 

Neem gerust contact op voor meer info. ADRES
Dieter Heyerick
Kromme Waters 21
8793 St.-Eloois-VijveCONTACT
info@dieterheyerick.be
0468 / 177 600