best website creator

VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEURS C EN D

Sinds 2008 - 2009 is een Europese richtlijn ingevoerd waaraan alle beroepschauffeurs binnen de Europese Unie zich moeten houden. Met de komst van deze richtlijn wordt het chauffeursdiploma vervangen door de code 95 op het rijbewijs.
 
Deze nieuwe regelgeving heeft verschillende doelen:
- Het verminderen van CO2-uitstoot;
- Het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers; 
- Een standaard stellen waaraan alle beroepschauffeurs binnen de EU aan moeten voldoen.
 
De regelgeving verplicht beroepschauffeurs (met een rijbewijs C of D) om een basiskwalificatie te behalen en nascholing te volgen. Alle chauffeurs met een rijbewijs D (afgegeven voor 16 september 2008) of met een rijbewijs C (afgegeven voor 16 september 2009) hebben vrijstelling voor het behalen van het basiskwalificatie. Deze chauffeurs moeten dan uiteraard wel in het bezit zijn van een geldig chauffeursdiploma. Het chauffeursdiploma komt dan geheel te vervallen door de code 95.
 
Verplicht nascholing
Om ervoor te zorgen dat beroepschauffeurs zich bewust blijven van de gevaren tijdens hun werkzaamheden dient er per 5 jaar minimaal 35 uur nascholing gevolgd te worden. Van deze 35 uur nascholing moet minimaal 7 uur praktijktraining zijn.
 
U heeft de keuze uit diverse modules!
 
Beroepschauffeurs die in het bezit zijn van een “oud” chauffeursdiploma wordt een overgangsregeling gehanteerd. Chauffeurs hebben in deze situatie geen 5 jaar om hun nascholing te volgen, maar hebben de eerste periode 7 jaar de tijd. Dit betekende dat een beroepschauffeur: :
- met een rijbewijs D voor 10 september 2015 de verplichte nascholing moeten volgen,  
- met een rijbewijs C voor 10 september 2016 de verplichte nascholing moeten volgen 
 
Chauffeurs die nooit in het bezit zijn geweest van een chauffeursdiploma geldt de normale termijn van 5 jaar voor het behalen van de nascholing!
 
Code 95 verlopen
Op het moment dat een chauffeur niet voldoet aan de nascholing of geen code 95 op zijn rijbewijs heeft staan mag hij zijn werkzaamheden niet meer uitvoeren. 
Pas op het moment dat de complete nascholing is gevolg en de code 95 op het rijbewijs staat mag de chauffeur zijn beroep weer uitoefenen.
 
Voor wie NIET?
 De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :
- van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur; 
- van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten > verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
- van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische > verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht; 
- van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
- van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden; 
- van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Heeft u nog chauffeurs die een opleiding vakbekwaamheid te weinig hebben? 
In hotel Shamrock te Tielt worden op vastgelegde data open opleidingen georganiseerd. 
Meer info en data via deze link.

Dat wil zeggen dat u als chauffeur, eventueel met enkele collega's, kan inschrijven voor 1 of meerdere opleidingen.
  • We voorzien ook in-house opleidingen in uw bedrijf indien gewenst.
  • De KMO-portefeuille kan uiteraard ook gebruikt worden. 

Neem gerust contact op voor meer info. ADRES
Dieter Heyerick
Kromme Waters 21
8793 St.-Eloois-VijveCONTACT
info@dieterheyerick.be
0468 / 177 600